x
预约.挂号

一、预约方式

1.电话预约号码:2051000

2.现场预约:门诊自助挂号机

3.手机预约:健康湖州2.0APP、微信公众号“湖州市第一人民医院”、支付宝“湖州市第一人民医院”小程序、支付宝“医疗健康”预约挂号、支付宝

查看更多
出诊.排班
门诊上班时间:上午7:45-12:00;下午13:30-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
查看更多
健康.教育
查看更多
快捷.入口